Miesto

M.R. Štefánika 112, Tvrdošín
Kontaktuj nás
Address: M.R. Štefánika 112, Tvrdošín

Ponúkame vám široký výber drevených altánkov, domčekov, chát, stánkov, bazénov a mnoho ďalšieho.

Kontaktné údaje

Location
M.R. Štefánika 112 027 44 Tvrdošín
Phone
Mobil : 0903 905 902 Pevná Linka : 043 381 0520
Email
altankyorava@gmail.com

Blog

domceky-chatky.sk
obr3-suzy

Čo musíte zvážiť, než začnete stavať celoročne obývateľný dom?

Keď sa povie celoročne obývateľný dom, predstaví si každý niečo iné. Niekto stavia taký dom pre to, aby v ňom mohol zdržiavať cez víkendy napríklad aj počas najtuhších mrazov, iný sa do neho plánuje presťahovať natrvalo. Predovšetkým pri výbere miery zateplenia, konštrukčného riešenia a vykurovania nezáleží len na tom, čo by ste si priali vy, ako stavitelia, ale svoje požiadavky môže mať aj stavebný zákon, prípadne úrady.

A tie môžu mať konečné slovo v tom, aký bude domček veľký, aký bude zateplený alebo čím ho budete môcť vykurovať. Na príklade montovanej drevostavby si to preberieme otázku po otázke.

drevena chata domcek

1. Budeme tam naozaj celoročne bývať?

Predtým, než sa pustíte do premýšľania o čomkoľvek inom, rozhodnite sa, kedy a ako v domčeku plánujete zdržiavať. Keď pominieme poľnohospodárske usadlosti alebo bytovky, rozlišuje zákon iba dve obývateľné formy domu – buď stavbu na bývanie (rodinné domy), alebo stavbu na rodinnú rekreáciu. Rôzne chaty, chalupy, vejminky a pod. sú vždy jednou z nich. Existuje ešte kategória výrobkov s funkciou stavby, čo sú rôzne domčeky na kolieskach, prívesy a pod. u ktorých sa namiesto spracovania konkrétneho projektu vyžadujú doklady od výrobcu o zhode výrobku s požiadavkami na bývanie. To, či bude montovaná drevostavba spadať tam, či onam, je definované v územnom pláne – rodinný dom na pozemku na rekreáciu nepostavíte.

Na druhú stranu trvalo bývať v stavbe na rekreáciu vám nikto zakázať nemôže. Jedinou prekážkou môže byť to, že takýto dom nebude mať číslo popisné, ale číslo evidenčné. Niektoré banky poskytujú aj na takéto domy hypotéky a na úradoch nie je problém si do rekreačného objektu s číslom evidenčným zapísať trvalé bydlisko.

To, ako často plánujete domček (v prípade objektu pre rodinnú rekreáciu) užívať, bude zaujímať úrady ešte z dôvodu povinnosti obstarať si energetický štítok (PENB) . Na účely energetického štítku budovy rozhoduje toto:

  • keď v domčeku plánujete zdržiavať len takú časť roka, kedy spotrebujete ¼ energie , ktorú by ste spotrebovali pri celoročnom užívaní, nemusíte si nechať vystaviť energetický štítok budovy

2.Ako chceme mať domček veľký?

Veľkosť hrá z hľadiska povinností pomerne zásadnú úlohu. Ako bude môcť byť dom veľký, záleží pritom v prvom rade na konkrétnom územnom pláne. Niekde existuje požiadavka na určitú maximálnu zastavanosť pozemku, inde taká požiadavka nie je, ale vždy je dôležité sa na to v prvom rade informovať na úradoch (stavebné, územné plánovanie). Drevostavba (aj akákoľvek iná stavba), potom musí spĺňať tieto pravidlá podľa plánovanej veľkosti:

♠  do 25 metrov štvorcových a do 5 m výšky s jedným nadzemným podlažím, podpivničené najviac do hĺbky 3 m – môžete stavať bez územného rozhodnutia, ohlásenia stavby a povolenia, musí byť ale na pozemku iného domu na bývanie alebo rekreáciu. Pokiaľ nie je, vyžaduje územný súhlas.

♠ do 150 metrov štvorcových s jedným podzemným podlažím do hĺbky 3 ma najviac dvoma nadzemnými podlažiami a podkrovím – môžete stavať len na ohlásení stavby a možno to aj svojpomocne (s dozorom)

♠  do 300 metrov štvorcových s maximálnou výškou 10 m – ako stavby na rekreáciu ich môžete stavať len na ohlásenie

♠  väčšie, či inak koncipované domy – vyžadujú vždy stavebné povolenie.

3.Ako bude domček zateplený a vykurovaný?

Pri stavbe domčeka pre rodinnú rekreáciu sa môžete pri návrhu zateplenia a vykurovania riadiť vlastným uvážením. Akonáhle ale staviate rodinný domček väčší ako 50m 2 , musíte podľa zákona stavať dom minimálne v režime tzv. „Budovy s takmer nulovou spotrebou energie“.

Tento režim zahŕňa aj splnenie určitých parametrov ohľadom spotrebovaného tepla a tieto parametre sa vypočítavajú pre každý konkrétny dom zvlášť. Tieto požiadavky vyžadujú maximálne okolo 30-80 kWh/m 2 spotrebovanej energie za rok. Ovplyvniť ich môžete znížením prestupu tepla pomocou zateplenia obálky budovy, strechy či podlahy alebo inštaláciou úsporných spôsobov vykurovania.

Do výsledku výpočtu totiž hovorí nielen to, koľko do budovy musíte energie vložiť a koľko jej unikne, ale aj koľko tej vloženej energie pochádza z neobnoviteľných zdrojov. Prakticky potom okrem materiálov výpočet ovplyvní aj lokalita, v ktorej staviate, orientácia podľa svetových strán a celková geometria domu. V skratke teda platí toto:

♠  stavba pre rodinnú rekreáciu – zákon zateplenia neurčuje, ak splníte podmienku štvrtiny celoročnej potreby energie (viď. otázka 1.), inak musíte plniť to isté, čo rodinný dom

♠ novostavba rodinného domu – zákon vyžaduje minimálne „Budovu s takmer nulovou spotrebou energie“

♠ rekonštrukcia rodinného domu – pokiaľ sa mení viac ako ¼ obálky budovy, vyžaduje zákon splnenie podmienok „Budovy s takmer nulovou spotrebou energie“

♠  prevod rekreačnej stavby na rodinný dom – platí to isté, čo pre rekonštrukciu. Zároveň sa jedná o zmenu používania stavby a stavebný úrad by mal preveriť, či objekt spĺňa základné požiadavky na bezpečnosť a vlastnosti stavieb, vrátane hospodárenia s energiami.

drevená chata

3 veci , ktoré okrem vás rozhodujú o veľkosti a zateplení domu:

1) Ako as akými požiadavkami je pozemok vedený v územnom pláne?

Územný plán určuje aj maximálnu zastaviteľnú plochu alebo spôsob používania, jeho zmena je zložitá a vleklá.

2) Koľko dní v roku a ktoré mesiace plánujete dom využívať?

Keď dom plánujete využívať len v období, keď prekúrite maximálne štvrtinu z celoročnej potreby energie, nepotrebujete energetický štítok budovy . Inak je nutný pri obytných aj rekreačných stavbách.

3) Staviam rodinný dom alebo dom pre rodinnú rekreáciu?

Stavba na rekreáciu má jednoduchšie pravidlá ako stavba rodinného domu. V oboch je možné mať trvalé bydlisko, na obe je možné získať hypotéku, hoci je to zložitejšie. Rodinný dom vyžaduje stavbu v režime „Budovy s takmer nulovou spotrebou energie“.

author avatar
lepocreative

Zanechať komentár